KauerndKauernd 34 x 46 cm Terrakotta KauerndKauernd 34 x 46 cm Terrakotta KauerndKauernd 34 x 46 cm Terrakotta
Stehend Stehend 20 x 58 cm Terrakotta StehendStehend 58 x 20 cm Terrakotta Akt stehend 1Akt stehend 1 20 x 58 cm Terrakotta
Skateboard 3Skateboard 3 20 x 42 cm Terrakotta Skateboard 1Skateboard 1 20 x 42 cm Terrakotta SkateboardSkateboard 20 x 42 cm Terrakotta
Sitzende 1Sitzende 1 34 x 30 cm Terrakotta Sitzende 2Sitzende 2 34 x 30 cm Terrakotta Sitzende 3Sitzende 3 34 x 30 cm Terrakotta
SitzendSitzend 45 x 34 cm Teerakotta SitzendSitzend 45 x 34 cm Teerakotta SitzendSitzend 45 x 34 cm Terrakotta
KauerndKauernd 34 x 32 cm Terrakotta KauerndKauernd 34 x 32 cm Terrakotta KauerndKauernd 34 x 32 cm Terrakotta